Plasma Physics and Controlled Fusion (до 1984 см.: Plasma Physics) (GBR)

ISSN 0741-3335
Шифр хранения (Shelf Code): U45317

Год: Том (Номера) / Year: Volume (Numbers)

2018: 60(1,2,3,4,5,6,7,12)

2017: 59(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

2016: 58(1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12)

2015: 57(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

2014: 56(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

2013: 55(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 PT 1)

2012: 54(4,5,7,10,11,12 PT 2)

2011: 53(1,2,3,4,5,7,9)

2010: 52(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 PT 1,12 PT 2)

2009: 51(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 PT 1,12 PT 2)

2008: 50(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 PT 1,12 PT 2)

2007: 49(1,2,3,4,5,5A,6,7,8,9,10,11,12,12B)

2006: 48(1,2,3,4,5,5A,6,7,8,9,10,11,12,12B)

2005: 47(1,2,3,4,5,5A,6,7,8,9,10,11,12,12B)

2004: 46(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12В,SUP 5A)

2003: 45(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12A)

2002: 44(1,2,3,4,5,5A,6,7,8,9,10,11,12,12B)

2001: 43(1,2,5,6,7,8,11,12,12A)

1992: 34(1)

1991: 33(3,6,13)

1990: 32(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11-12,13)

1989: 31(2,3,4,5,6,7-8,9,10,11,12,13-14)

1988: 30(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11-12,13-14)

1987: 29(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1986: 28(1A,2,3,4,5,6,7,8,9A,10,11,12A)

1985: 27(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12A)

1984: 26(1A,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12A)